FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXVI
Núm. 352
Divendres, 16 de setembre de 2011
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
SUMARI
 
I. DISPOSICIONS GENERALS

9914. Consell de Govern. Modificació de plantilla dels departaments de la UIB

9915. Consell de Govern. Modificació de plantilla de Campus Extens
9916. Consell de Govern. Retardament del procés electoral per elegir els òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat
9917. Consell de Govern. Modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis
9918. Consell de Govern. Encàrrec a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears de la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria
9919. Consell de Govern. Modificació del Reglament acadèmic de la Universitat
9920. Consell de Direcció. Modificació de la composició de la Comissió d’Informació i d’Estadístiques de la Universitat de les Illes Balears (CINDE)
9921. Consell de Direcció. Convocatòria de places d'alumnat col·laborador per a l’any acadèmic 2011-2012
9922. Rectorat. Delegació de la firma dels acords de col·laboració en matèria de voluntariat
9923. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 25 de febrer de 2011
9924. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2011
 

II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS

9925. Rectorat. Pròrroga de la comissió de serveis de diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat
9926. Rectorat. Destinació en comissió de serveis per ocupar un lloc de cap d’àrea adscrit al Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB, plaça codi 218
9927. Rectorat. Renovació de la concessió de la situació de serveis especials
9928. Rectorat. Destinació en comissió de serveis per ocupar un lloc de cap de negociat adscrit al Rectorat, plaça codi 517
9929. Rectorat. Substitució de dos integrants de la Comissió d’Informació i d’Estadístiques de la Universitat de les Illes Balears (CINDE)
9930. Rectorat. Cessament del coordinador dels estudis de la Facultat d’Economia i Empresa a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera
9931. Rectorat. Nomenament de subdirector del Centre d’Estudis de Postgrau
9932. Rectorat. Nomenament de la coordinadora dels estudis de la Facultat d’Economia i Empresa a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera
9933. Rectorat. Pròrroga de la comissió de serveis de diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat
9934. Rectorat. Destinació en comissió de serveis de dos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat
9935. Rectorat. Nomenament de col·laboradora honorífica del Departament de Biologia
9936. Rectorat. Nomenament de col·laboradora honorífica del Departament de Biologia
9937. Rectorat. Nomenament de col·laboradora honorífica del Departament de Biologia
9938. Rectorat. Nomenament de col·laborador honorífic del Departament de Biologia
9939. Rectorat. Nomenament de col·laborador honorífic del Departament de Biologia
9940. Rectorat. Nomenament de col·laboradora honorífica del Departament de Biologia
9941. Rectorat. Nomenament de vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres
9942. Rectorat. Pròrroga de la comissió de serveis de dues funcionàries de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat
9943. Rectorat. Nomenament de la subdirectora de l’Institut de Ciències de l’Educació
9944. Rectorat. Contractació d’un professor associat en desenvolupament dels acords normatius 8879/2008, de 19 de desembre, i 1185/1990, de 25 d’octubre
9945. Rectorat. Contractació d’un professor associat en desenvolupament dels acords normatius 8879/2008, de 19 de desembre, i 1185/1990, de 25 d’octubre
9946. Rectorat. Contractació d’una professora associada en desenvolupament dels acords normatius 8879/2008, de 19 de desembre, i 1185/1990, de 25 d’octubre
9947. Rectorat. Contractació de dos professors associats en desenvolupament dels acords normatius 8879/2008, de 19 de desembre, i 1185/1990, de 25 d’octubre
9948. Rectorat. Contractació d’una professora associada en desenvolupament dels acords normatius 8879/2008, de 19 de desembre, i 1185/1990, de 25 d’octubre
9949. Rectorat. Contractació d’un professor associat en desenvolupament dels acords normatius 8879/2008, de 19 de desembre, i 1185/1990, de 25 d’octubre
9950. Rectorat. Contractació d’una professora associada en desenvolupament dels acords normatius 8879/2008, de 19 de desembre, i 1185/1990, de 25 d’octubre
 
III. ALTRES DISPOSICIONS
9951. Rectorat. Correcció d’errors de la Resolució del Rectorat 9891/2011, de 23 de juny