logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 352 - Any  XXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9933. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de juliol de 2011 per la qual es prorroga la comissió de serveis de diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, es prorroga la comissió de serveis als funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen i per un període de sis mesos.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Cognoms i nom Codi plaça Unitat/Servei Cos Subgrup Nivell Data d’inici de la pròrroga Data de fi de la pròrroga
Alcover Llinàs, Joan 5110 Edicions UIB CE C2 14 03-09-11 02-03-12
Barceló Simó, Gabriel 187 Edifici Ramon Llull CE C2 18 14-08-11 13-02-12
Del Valle Pérez, Eduardo 5074 Servei de Biblioteca i Documentació CE C1 23 17-09-11 16-03-12
Lladó Lladó, Magdalena 93 Rectorat CG C1 21 03-09-11 02-03-12
Martínez Pujades, Eva 227 Servei de Biblioteca i Documentació CE C1 21 27-08-11 26-02-12
Miró Josa, Carmen 930 Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas CG C1 21 01-08-11 31-01-12
Morro Pérez, Pere 5176 Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas CG C1 22 01-08-11 31-01-12
Oliver López-Guarch, Isabel 124 Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas CG C1 18 01-08-11 31-01-12
Peña Kolflaath, Gustavo 140 Gerència CE C2 14 27-08-11 26-02-12
Prats Taberner, Pere Joan 5024 Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos CE C2 14 27-08-11 26-02-12
Reig Andreu, Magdalena 5182 Rectorat CG C1 18 01-08-11 31-01-12
Robles Marín, María Purificación 68 Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i Unitat Tècnica CG C2 18 27-08-11 26-02-12
Segura Aguiló, Neus 5189 Rectorat CG A2 22 27-08-11 26-02-12
Torrens Sastre, Magdalena 75 Servei de Recursos Humans CG A2 25 01-08-11 31-01-12
Verger Gelabert, M. Cristina 125 Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas CG C1 16 01-08-11 31-01-12

CG: cossos generals
CE: cossos específics

Palma, 19 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.