logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 352 - Any  XXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9932. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de juliol de 2011 per la qual es nomena coordinadora dels estudis de la Facultat d’Economia i Empresa a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera la professora Elisabeth Valle Valle.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn coordinadora dels estudis de la Facultat d’Economia i Empresa a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera la professora Elisabeth Valle Valle, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Sra. Degana de la Facultat d’Economia i Empresa i Sra. Gerent de la Universitat.