logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 352 - Any  XXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9924. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de setembre de 2011 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2011.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2011, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Conselleria d’Educació i Cultura Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Correspondència de crèdits: Grau d’Administració d’Empreses 11.05.2011 06.05.2011 30.10.2015
Conselleria d’Educació i Cultura Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Correspondència de crèdits: Grau de Comunicació Audiovisual 11.05.2011 06.05.2011 30.10.2015
Conselleria d’Educació i Cultura Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Correspondència de crèdits: Grau d’Economia 11.05.2011 06.05.2011 30.10.2015
Conselleria d’Educació i Cultura Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Correspondència de crèdits: Grau d’Educació Infantil 11.05.2011 06.05.2011 30.10.2015
Conselleria d’Educació i Cultura Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Correspondència de crèdits: Grau d’Educació Primària 11.05.2011 06.05.2011 30.10.2015
Conselleria d’Educació i Cultura Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Correspondència de crèdits: Grau d’Educació Social 11.05.2011 06.05.2011 30.10.2015
Conselleria d’Educació i Cultura Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Correspondència de crèdits: Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 11.05.2011 06.05.2011 30.10.2015
Conselleria d’Educació i Cultura Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Correspondència de crèdits: Grau d’Enginyeria d’Edificació 11.05.2011 06.05.2011 30.10.2015
Conselleria d’Educació i Cultura Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Correspondència de crèdits: Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 11.05.2011 06.05.2011 30.10.2015
Conselleria d’Educació i Cultura Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Correspondència de crèdits: Grau d’Enginyeria Informàtica 11.05.2011 06.05.2011 30.10.2015
Conselleria d’Educació i Cultura Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Correspondència de crèdits: Grau d’Enginyeria Telemàtica 11.05.2011 06.05.2011 30.10.2015
Conselleria d’Educació i Cultura Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Correspondència de crèdits: Grau de Fisioteràpia 11.05.2011 06.05.2011 30.10.2015
Conselleria d’Educació i Cultura Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Correspondència de crèdits: Grau d’Infermeria 11.05.2011 06.05.2011 30.10.2015
Conselleria d’Educació i Cultura Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Correspondència de crèdits: Grau de Pedagogia 11.05.2011 06.05.2011 30.10.2015
Conselleria d’Educació i Cultura Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Correspondència de crèdits: Grau de Psicologia 11.05.2011 06.05.2011 30.10.2015
Conselleria d’Educació i Cultura Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Correspondència de crèdits: Grau de Relacions Laborals 11.05.2011 06.05.2011 30.10.2015
Conselleria d’Educació i Cultura Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Correspondència de crèdits: Grau de Treball Social 11.05.2011 06.05.2011 30.10.2015
Conselleria d’Educació i Cultura Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Correspondència de crèdits: Grau de Turisme 11.05.2011 06.05.2011 30.10.2015

Palma, 13 de setembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas