logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 352 - Any  XXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9923. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de setembre de 2011 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 25 de febrer de 2011.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2011, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Conselleria d’Educació i Cultura Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Reconeixement d’estudis (formació professional i grau) 07.02.2011 06.05.2011 30.10.2015

Palma, 13 de setembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas