logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 352 - Any  XXVI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9951. CORRECCIÓ d’errors de la Resolució del Rectorat 9891/2011, de 23 de juny.

Advertits d’un error comès a la Resolució del Rectorat 9891/2011, de 23 de juny, per la qual es deixa sense efectes la comissió de serveis de la senyora Catalina Mas Mercant a la plaça codi 170, i es nomena de nou en comissió de serveis per ocupar la plaça codi 5190, tot seguit s’indica la rectificació oportuna.

On diu: «amb efectes econòmics i administratius del dia 1 de març de 2011» ha de dir: «amb efectes econòmics i administratius del dia 1 de març de 2009».

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de setembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas