logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 352 - Any  XXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9930. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de juliol de 2011 per la qual es disposa que el professor Antoni Costa Costa cessi com a coordinador dels estudis de la Facultat d’Economia i Empresa a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, dispòs que, per a tots els efectes, el professor Antoni Costa Costa cessi com a coordinador dels estudis de la Facultat d’Economia i Empresa a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, amb efectes retroactius des del dia 23 de juny de 2011, atesa la situació de suspensió de contracte per exercici de càrrec públic representatiu en què es troba actualment.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Sra. Degana de la Facultat d’Economia i Empresa i Sra. Gerent de la Universitat.