Oficina d'Assistència en Matèria de Registres

Contenido en el idioma por defecto

L'objectiu de l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres és donar suport a l’usuari facilitant la infraestructura i el suport tècnic per accedir al procediment electrònic de proves selectives, torn lliure.

Serveis que es donen:

  • Facilitar un ordinador a l’usuari
  • Facilitar la firma electrònica
  • Informació sobre el seguiment del procediment
  • Escanejar documents
  • Imprimir resguard de la sol·licitud registrada i posar-hi el segell de la UIB

Requisits per poder utilitzar el servei

  • S’ha de presentar el DNI o document equivalent
  • S’han d’aportar els documents acreditatius que s’han d’escanejar
  • S’ha de signar l’habilitació del funcionari perquè aquest pugui firmar electrònicament.

Funcionaris habilitats

Acord executiu del dia 13 de novembre de 2018 pel qual es crea i regula el registre de funcionaris habilitats per a la identificació i l'autenticació de ciutadans en l'àmbit de la Universitat de les Illes Balears.

Dades de contacte

Localització

Palma: Son Lledó, Registre General de la Universitat. Campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7.5
Seu universitària de Menorca: carrer de Santa Rita, 11, Alaior
Seu d’Eivissa i Formentera: carrer del Calvari, 1, Eivissa

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Dates d'obertura de l'oficina

L’oficina estarà habilitada durant tots els terminis en què el procediment preveu la presentació de sol·licituds.