Carpeta ciudadana

La Carpeta ciutadana és un espai privat on podreu consultar la informació relativa als vostres tràmits administratius. Està estructurada en els apartats següents:

  • Tasques: hi trobareu la relació dels expedients en els quals teniu pendent de fer alguna operació. També podreu accedir a funcionalitats referides a aquests documents.
  • Expedients: permet localitzar, mitjançant un filtre de cerca, qualsevol expedient que hàgiu fet amb l'Administració.
  • Notificacions: veureu les notificacions per fer alguna tasca o passar als expedients.
  • Documents: permet cercar i veure documents relacionats amb els expedients.
  • Missatges: mostra els missatges que s'envien al ciutadà per informar-vos de l'estat de l'expedient.

Què necessitau per accedir-hi?

Per poder accedir a la vostra Carpeta ciutadana, heu de tenir credencials corporatives (UIBdigital) o qualque mitjà electrònic d'identificació admès per Cl@ve.