Códigos de identificación

Siguiendo el Artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, a continuación se presenta el listado con los códigos de identificación vigentes de las unidades administrativas de la UIB.

CÓDIGO UNIDAD ORGÁNICA DENOMINACIÓN UNIDAD
U00300001Universitat de les Illes Balears
U00300002Rector
U00300003Secretaria General
U00300011Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras
U00300013Gerencia
U00300014Vicerrector de Campus y Universidad Saludable
U00300015Consejo Social
U00300016Escuela Politécnica Superior
U00300019Departamento de Biología
U00300022Administración del edificio Anselm Turmeda
U00300023Vicegerencia
U00300024Síndico de Agravios
U00300025Coral Universitaria
U00300028Junta de PAS
U00300029Junta de PDI
U00300030Comisión Electoral
U00300031Comisión Doctorado
U00300032Comisión Estudios de Posgrado
U00300033Comisión Acción Social
U00300034Comisión de Contractación
U00300035Facultad de Ciencias
U00300038Facultad de Derecho
U00300041Facultad de Educación
U00300044Facultad de Economia y Empresa
U00300047Facultad de Filosofía y Letras
U00300050Facultad de Enfermeria y Fisioterapia
U00300053Facultad de Psicología
U00300056Facultad de Turismo
U00300059Departamento de Biologia Fundamental y Ciencias de la Salud
U00300060Director Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
U00300061Secretari Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
U00300062Director Departament de Geografia
U00300063Subdirector Departament de Geografia
U00300064Secretari Departament de Geografia
U00300065Director Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
U00300066Subdirector Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
U00300067Secretari Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
U00300068Director Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
U00300069Subdirector Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
U00300070Secretari Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
U00300071Director Departament de Dret Privat
U00300072Subdirector Departament de Dret Privat
U00300073Secretari Departament de Dret Privat
U00300074Director Departament de Dret Públic
U00300075Subdirector Departament de Dret Públic
U00300076Secretari Departament de Dret Públic
U00300077Director Departament d'Economia Aplicada
U00300078Subdirector Departament d'Economia Aplicada
U00300079Secretari Departament d'Economia Aplicada
U00300080Director Departament d'Economia de l'Empresa
U00300081Subdirector Departament d'Economia de l'Empresa
U00300082Secretari Departament d'Economia de l'Empresa
U00300083Director Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
U00300084Subdirector Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
U00300085Secretari Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
U00300086Director Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
U00300087Subdirector Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
U00300088Secretari Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
U00300089Director Departament de Filosofia i Treball Social
U00300090Subdirector Departament de Filosofia i Treball Social
U00300091Secretari Departament de Filosofia i Treball Social
U00300092Director Departament de Física
U00300093Subdirector Departament de Física
U00300094Secretari Departament de Física
U00300095Director Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
U00300096Subdirector Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
U00300097Secretari Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
U00300098Director Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
U00300099Subdirector Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
U00300100Secretari Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
U00300101Director Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques
U00300102Subdirector Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques
U00300103Secretari Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques
U00300104Director Departament de Psicologia
U00300105Subdirector Departament de Psicologia
U00300106Secretari Departament de Psicologia
U00300107Director Departament de Química
U00300108Subdirector Departament de Química
U00300109Secretari Departament de Química
U00300110Administrador de centre edifici Antoni Maria Alcover i Sureda
U00300111Administrador de centre edifici Serveis Cientificotècnics i inst. univ. recerca
U00300112Administrador de centre edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
U00300113Administrador de centre edifici Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós
U00300114Administrador de centre edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasn.
U00300115Administrador de centre edifici Ramon Llull
U00300116Administrador de centre edifici Sa Riera
U00300117Administrador de centre Seu universitària de Menorca
U00300118Administrador de centre Seu universitària d'Eivissa i Formentera
U00300119Director Campus Extens
U00300120Subdirector Campus Extens
U00300121Director Centre d'Estudis de Postgrau
U00300122Subdirector Centre d'Estudis de Postgrau
U00300123Secretari Centre d'Estudis de Postgrau
U00300124Director Escola de Doctorat
U00300125Subdirector Escola de Doctorat
U00300126Secretari Escola de Doctorat
U00300127Director Edicions UIB
U00300128Cap del Servei de Control i Comptabilitat
U00300129Director Servei d'Activitats Culturals
U00300130Cap del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica
U00300131Cap del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària
U00300132Director del Servei de Biblioteca i Documentació
U00300133Director del Servei Lingüístic
U00300134Cap del Servei de Nòmines i Seguretat Social
U00300135Cap del Servei de Patrimoni, Contractació , Infraestructura i Unitat Tècnica
U00300136Cap del Servei de Pressupost i Tresoreria
U00300137Director del Servei de Prevenció
U00300138Director del Servei de Recursos Audiovisuals
U00300139Cap del Servei de Recursos Humans
U00300140Cap del Servei de Relacions Internacionals
U00300141Director del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció
U00300142Director Serveis Cientificotècnics
U00300143Coordinador Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
U00300144Director Oficina de Suport a la Recerca
U00300145Director Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible
U00300146Director Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes
U00300147Coordinador tècnic Oficina per a Programes Universitaris de la UOM
U00300148Director Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials
U00300149Director Oficina Web
U00300150Director Laboratori Internacional Mediterrani per la Convivència
U00300151Director Laboratori en Ciències de l'Activitat Física
U00300152Director Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia
U00300153Director Laboratori de Recerca i Documentació Turística
U00300154Director Laboratori de Sistemàtica Humana
U00300155Director Laboratori de Radioactivitat Ambiental
U00300156Director Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics
U00300157Director Laboratori de Química Analítica Ambiental
U00300158Director Laboratori de Botànica
U00300159Director Laboratori de Biologia Agroambiental
U00300160Director Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia
U00300161Director Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal
U00300162Director Institut Mediterraneo d'Estudis Avançats (IMEDEA)
U00300163Director Institut Universitari d'Investigació en C. de la Salut (IUNICS)
U00300164Secretari Institut Universitari d'Investigació en C. de la Salut (IUNICS)
U00300165Director Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)
U00300166Dir. Institut d'Aplicacions Computacionals Codi Comunitari UIB (IAC3)
U00300167Director Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM)
U00300168Director Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)
U00300169Secretari Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)
U00300170Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de Dades
U00300171Director Centre de Tecnologies de la Informació
U00300172Dir. Institut d'Investigacions Agroambientals i Economia de l'Aigua (INAGEA)
U00300173President Comitè d'Ètica de Experimentació Animal (CEEA)
U00300174President Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits (CRTIC)
U00300175Cap del Servei d'Assessorament Jurídic
U00300176Membres de les Meses Electorals
U00300177Degà Facultat de Medicina
U00300178Secretari Facultat de Medicina
U00300179Vicedegà Facultat de Medicina
U00300180President Consell d'Estudiants
U00300181Membres del Consell de Departament
U00300182Membres del consell institut d'investigació i innovació educativa (IRIE)
U00300183President del Comitè d'Ètica de la Recerca (CER)
U00300184Administrador de centre Hospital Universitari Son Espases
U00300185Director Departament de Medicina (en constitució)
U00300186Membres de la Comissió de Política Lingüística
U00300188Vicerrectorado d'Estudiants
U00300192Membres de la Junta de Facultat
U00300193Delegat de Protecció de Dades
U00300194Unitat Responsable D'accesibilidad de la Universitat de les Illes Balears
U00300195Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
U00300196Vicerrectorado de Proyección Cultural y Universidad Abierta
U00300197Vicerrectorado de Política Científica e Investigación
U00300198Vicerrectorado de Gestión y Política Académica de Grado
U00300199Vicerrectorado de Innovación y Transformación Digital
U00300200Vicerrectorado de Gestión y Política de Postgrado y Formación Permanente
U00300201Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Internacionalización y Cooperación