FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIX
Núm. 389
Divendres, 18 d'octubre de 2013
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
SUMARI
I. DISPOSICIONS GENERALS
10770. Consell de Govern. Modificació de plantilla dels departaments de la UIB
10771. Consell de Direcció. Signatura dels directors de títols propis
10772. Consell de Direcció. Modificació de l’Acord executiu 7719/2006, de 24 de novembre, pel qual s’aprova el Programa de foment de la participació en projectes d’investigació
10773. Consell de Direcció. Modificació del nombre de vicedegans de la Facultat d’Educació
10774. Consell de Direcció. Aprovació del projecte SmartUIB
10775. Consell de Direcció. Creació de la Comissió de Tecnologies de la Informació de la UIB
 
II. NOMENAMENTS I SITUACIONS
10776. Rectorat. Pròrroga de la comissió de serveis de diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat
10777. Rectorat. Pròrroga de la comissió de serveis de diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat
10778. Rectorat. Substitució d’un membre de la comissió avaluadora de l’Oficina de Suport a la Recerca
10779. Rectorat. Cessament de la coordinadora dels estudis d’Infermeria a la Seu universitària de Menorca
10780. Rectorat. Nomenament de la coordinadora dels estudis d’Infermeria a la Seu universitària de Menorca
10781. Rectorat. Prorroga de situació de suspensió de contracte
10782. Rectorat. Nomenament de vicedegana de la Facultat d’Educació
10783. Rectorat. Atorgament de comissió a funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat
10784. Rectorat. Incorporació d’un membre a la Comissió de Relacions Internacionals
 
III. ALTRES DISPOSICIONS
10785. Rectorat. Atorgament d’una llicència per estudi
10786. Rectorat. Atorgament d’una llicència per estudis
10787. Rectorat. Atorgament d’una llicència per estudis amb efectes retroactius