X Convocatòria d'ajuts de pagament de matrícula del curs acadèmic 2019-20 de la Universitat de les Illes Balears per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals i amb la condició de refugiat o sol·licitant d'asil. Llistat definitiu

  martes, 25/febrero/2020

Contenido en el idioma por defecto

X Convocatòria d’ajuts de pagament de matrícula del curs acadèmic 2019-20 de la Universitat de les Illes Balears per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals i amb la condició de refugiat o sol·licitant d’asil. Rectificació

  • Llistat definitiu:

 

Aquesta resolució pot ser objecte de recurs d’alçada davant el Rector en el termini establert en la llei 39/2015, d’1 octubre, del procediment administratiu comú de les adminitracions públiques (LPACAP), d’acord amb el que determina l’article 121.1 d’aquesta Llei.

Lloc de presentació: els recursos s’han de presentar en el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la Universitat, campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7.5, Son Lledó (horari d’atenció al públic: de 8.30 a 14 hores).

També es podran presentar recursos a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

No es tramitaran els recursos que no hagin passat pel registre, ni les que s’hagin lliurat per correu electrònic.