Convocatòria concurs d'accés a places dels cossos docents universitaris. Convocatòria publicada al BOE núm. 277, de 20 d'octubre de 2020. Proposta de provisió 25/2020 CU Bioquímica i Biologia Molecular (Codi 151110)