Qualificació final i aspirants que han superat el procés selectiu. C1 imatge i comunicació, C1 suport a l'administració, C2 oficial de laboratori (BOIB núm. 39, de 26/03/2019)

  martes, 22/septiembre/2020

Contenido en el idioma por defecto

Més informació de les convocatòries