Puntuacions dels aspirants que han presentat mèrits a la borsa de treball del Personal d'Administració i Serveis