Publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos a la convocatòria de proves selectives pel torn lliure (A1 veterinari, C1 tècnic de suport, C1 laboratori, C1 tècnic de suport a l'administració, C1 imatge i comunicació, C2 oficial d'oficis, C2 oficial de laboratori-electrònica, C2 auxiliars administratius, C2 oficial de laboratori)