Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos a la convocatòria de proves selectives pel torn lliure (A1 assessor lingüístic, A2 infermer, A2 cientificotècnic, A2 comunicació-periodisme, A1 enginyer superior, A2 suport tècnic a l'administració, C2 biblioteca i arxiu, C2 auxiliar de serveis)