Modificació de la resolució del Rectorat de dia 14 de maig de 2019