Convocatòria concurs d'accés a places dels cossos docents universitaris publicada al BOE núm. 141, de 14 de juny de 2021. Concurs número 29/2021 TU Física de la Matèria Condensada (Codi 102142). Llistes provisionals d'admesos i exclosos