Convocatòria concurs d'accés a places dels cossos docents universitaris publicada al BOE núm. 141, de 14 de juny de 2021. Concurs número 28/2021 TU Psicologia Bàsica (Codi 130446). Llistes provisionals d'admesos i exclosos