Convocatòria concurs d'accés a places dels cossos docents universitaris publicada al BOE núm. 141, de 14 de juny de 2021. Concurs número 27/2021 CU Tecnologia Electrònica (Codi 240602). Llistes provisionals d'admesos i exclosos