Convocatòria concurs d'accés a places dels cossos docents universitaris publicada al BOE núm. 141, de 14 de juny de 2021. Concurs número 26/2021 CU Psiquiatria (Codi 231704). Resolució plaça deserta