Convocatòria concurs d'accés a places dels cossos docents universitaris publicada al BOE núm. 141, de 14 de juny de 2021. Concurs número 25/2021 CU Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (Codi 213218). Llistes provisionals d'admesos i exclosos