Convocatòria concurs d'accés a places dels cossos docents universitaris publicada al BOE núm. 25, de 29 de gener de 2021. Concurs número 16/2021 CU Matemàtica Aplicada (Codi 031227). Llistes definitives d'admesos i exclosos