Convocatòria concurs d'accés a places dels cossos docents universitaris publicada al BOE núm. 23, de 27 de gener de 2021. Concurs número 13/2021 TU Zoologia (Codi 010579). Proposta de provisió

  lunes, 19/abril/2021

Contenido en el idioma por defecto

Resolució de 8 de gener de 2021, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es convoquen places dels cossos docents universitaris, publicada al BOE 1155, 27 de gener de 2021Escolta el document  (08/01/2021)

Correcció d’errors dels concursos 12/2021 i 13/2021 publicada al BOE 2012 de 11 de febrer de 2021Escolta el document  (15/02/2021)