Convocatòria concurs d'accés a places dels cossos docents universitaris publicada al BOE núm. 23, de 27 de gener de 2021. Concurs número 6/2021 TU Arquitectura i Tecnologia de Computadors (Codi 031362). Proposta de provisió