Convocatòria concurs d'accés a places dels cossos docents universitaris. Convocatòria publicada al BOE núm. 161, de 8 de juny de 2020. Llista definitiva d'admesos i exclosos 21/2020 CU Dret del Treball i de la Seguretat Social (Codi 050452)