Convocatòria concurs d'accés a places dels cossos docents universitaris. Convocatòria publicada al BOE núm. 53, de 2 de març de 2020. Proposta de provisió 15/2020 TU Història de l'Art (codi 021396)