Codis d'identificaciˇ

D'acord amb l'Article 66.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a continuació es presenta el llistat amb els codis d'identificació vigents de les unitats administratives de la UIB.

CODI UNITAT ORGÀNICA DENOMINACIÓ UNITAT
U00300001 Universitat de les Illes Balears
U00300002 Rector
U00300003 Secretari General
U00300011 Vicerectorat d'Economia i Infraestructures
U00300013 Gerència
U00300014 Vicerector de Campus i Universitat Saludable
U00300015 Consell Social
U00300016 Escola Politècnica Superior
U00300019 Departament de Biologia
U00300022 Administració de centre edifici Anselm Turmeda
U00300023 Vicegerència
U00300024 Síndic de Greuges
U00300025 Coral Universitària
U00300028 Junta de PAS
U00300029 Junta de PDI
U00300030 Comissió Electoral
U00300031 Comissió Doctorat
U00300032 Comissió Estudis de Postgrau
U00300033 Comissió Acció Social
U00300034 Comissió de Contractació
U00300035 Facultat de Ciències
U00300038 Facultat de Dret
U00300041 Facultat d'Educació
U00300044 Facultat d'Economia i Empresa
U00300047 Facultat de Filosofia i Lletres
U00300050 Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
U00300053 Facultat de Psicologia
U00300056 Facultat de Turisme
U00300060 Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
U00300062 Departament de Geografia
U00300065 Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
U00300068 Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
U00300071 Departament de Dret Privat
U00300074 Departament de Dret Públic
U00300077 Departament d'Economia Aplicada
U00300080 Departament d'Economia de l'Empresa
U00300083 Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
U00300086 Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
U00300089 Departament de Filosofia i Treball Social
U00300092 Departament de Física
U00300095 Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
U00300098 Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
U00300101 Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques
U00300104 Departament de Psicologia
U00300107 Departament de Química
U00300110 Administració de centre edifici Antoni Maria Alcover i Sureda
U00300111 Administració de centre edifici Serveis Cientificotècnics i inst. univ. recerca
U00300112 Administració de centre edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
U00300113 Administració de centre edifici Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós
U00300114 Administració de centre edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasn.
U00300115 Administració de centre edifici Ramon Llull
U00300116 Administració de centre edifici Sa Riera
U00300117 Administració de centre Seu universitària de Menorca
U00300118 Administració de centre Seu universitària d'Eivissa i Formentera
U00300119 Campus Extens
U00300121 Centre d'Estudis de Postgrau
U00300124 Escola de Doctorat
U00300127 Edicions UIB
U00300128 Servei de Control i Comptabilitat
U00300129 Servei d'Activitats Culturals
U00300130 Servei d'Alumnes i Títols
U00300131 Servei d'Estadística i Qualitat Universitària
U00300132 Servei de Biblioteca i Documentació
U00300133 Servei Lingüístic
U00300134 Servei de Nòmines i Seguretat Social
U00300135 Servei de Patrimoni, Contractació , Infraestructura i Unitat Tècnica
U00300136 Servei de Pressupost i Tresoreria
U00300137 Servei de Prevenció
U00300138 Servei de Recursos Audiovisuals
U00300139 Servei de Recursos Humans
U00300140 Servei de Relacions Internacionals
U00300141 Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció
U00300142 Serveis Cientificotècnics
U00300143 Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
U00300144 Oficina de Suport a la Recerca
U00300145 Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible
U00300146 Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes
U00300147 Oficina per a Programes Universitaris de la UOM
U00300148 Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials
U00300149 Oficina Web
U00300150 Laboratori Internacional Mediterrani per la Convivència
U00300151 Laboratori en Ciències de l'Activitat Física
U00300152 Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia
U00300153 Laboratori de Recerca i Documentació Turística
U00300154 Laboratori de Sistemàtica Humana
U00300155 Laboratori de Radioactivitat Ambiental
U00300156 Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics
U00300157 Laboratori de Química Analítica Ambiental
U00300158 Laboratori de Botànica
U00300159 Laboratori de Biologia Agroambiental
U00300160 Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia
U00300161 Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal
U00300162 Institut Mediterraneo d'Estudis Avançats (IMEDEA)
U00300163 Institut Universitari d'Investigació en C. de la Salut (IUNICS)
U00300165 Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)
U00300166 Institut d'Aplicacions Computacionals Codi Comunitari UIB (IAC3)
U00300167 Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM)
U00300168 Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)
U00300170 Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de Dades
U00300171 Centre de Tecnologies de la Informació
U00300172 Institut d'Investigacions Agroambientals i Economia de l'Aigua (INAGEA)
U00300173 Comitè d'Ètica de Experimentació Animal (CEEA)
U00300174 Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits (CRTIC)
U00300175 Servei d'Assessorament Jurídic
U00300176 Meses Electorals
U00300177 Facultat de Medicina
U00300180 Consell d'Estudiants
U00300181 Consell de Departament
U00300182 Consell institut d'investigació i innovació educativa (IRIE)
U00300183 Comitè d'Ètica de la Recerca (CER)
U00300184 Administració de centre Hospital Universitari Son Espases
U00300185 Departament de Medicina
U00300186 Comissió de Política Lingüística
U00300188 Vicerectorat d'Estudiants
U00300192Junta de Facultat
U00300193Delegat de Protecció de Dades
U00300194Unitat Responsable D'accessibilitat de la Universitat de les Illes Balears
 U00300195 Vicerectorat de Personal Docent i Investigador
U00300196 Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta
U00300197 Vicerectorat de Política Científica i Investigació
U00300198 Vicerectorat de Gestió i Política Acadèmica de Grau
U00300199 Vicerectorat d'Innovació i Transformació Digital
U00300200 Vicerectorat de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent
U00300201 Vicerectorat de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació
U00300202 Claustre Universitari
U00300203 Consell de Govern
U00300204 Departament d'Enginyeria Industrial i Construcció
U00300205 Consell de Direcció