Oficina de Suport en Matèria de Registres

L'objectiu de l'Oficina de Suport en Matèria de Registres és donar suport a l’usuari. Algunes de les principals funcions són les següents:

 • Registre de l’apoderament apud acta mitjançant compareixença personal, prevista a l’article 6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
 • Suport en l’ús de mitjans electrònics als interessats per formular sol·licituds o altres tràmits, inclosa la identificació i signatura electrònica en lloc seu, prevists a l’article 12.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
 • Recepció i, quan sigui necessari, digitalització de documents prevists a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
 • Tramitació de l’emissió de còpies autèntiques previstes a l’article 27 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
 • Notificació personal prevista a l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
 • Subministrament als interessats de la informació sobre tràmits i sobre el codi d’identificació dels òrgans, centres o unitats administratives als quals han d’adreçar les sol·licituds.
 • Qualssevol altres que els interessats necessitin per relacionar-se electrònicament amb la Universitat.

Funcionaris habilitats

Acord executiu del dia 23 de març de 2022, pel qual es crea i regula el registre de funcionaris habilitats per a la identificació i l'autenticació de ciutadans i per a la realització de còpies autèntiques en l'àmbit de la Universitat de les Illes Balears.

Dades de contacte de l'Oficina de Suport en Matèria de Registres

Localització

Palma: Son Lledó, Registre General de la Universitat. Campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7.5

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Cita prèvia

Dates d'obertura de l'oficina

L’oficina estarà habilitada durant tots els terminis en què el procediment preveu la presentació de sol·licituds.

Punts de suport en matèria de registres

 • Seu universitària de Menorca: carrer de Santa Rita, 11, Alaior
 • Seu d’Eivissa i Formentera: carrer del Calvari, 1, Eivissa
 • Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos: campus de la UIB, caminal d'Eivissa
 • Edifici Guillem Cifre de Colonya: campus de la UIB, caminal d'Eivissa
 • Edifici Ramon Llull: campus de la UIB, caminal de l'illa d'en Colom
 • Edifici Anselm Turmeda: campus de la UIB, caminal d'Eivissa
 • Hospital Universitari Son Espases: carretera de Valldemossa, 79, planta -1 bloc H