Escoltar

Relació definitiva d'aspirants que han superat la fase d'oposició A2 infermer (BOIB núm. 19, de 12/02/2019), C1 Auxiliars SBD (BOIB núm. 150, de 29/11/2018), C1 Altres perfils (BOIB núm. 148, de 27/11/2018)