Escoltar

Notes provisionals del 2n exercici de les proves selectives d'accés al subgrups: A1 Assessor Lingüístic, A2 Suport a l'administració i C1 TIC