Escoltar

Convocatòries PAS

Benvolgudes/benvolguts,

El Reial Decret 537/2020 de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma, inclou una novetat en relació a la tramitació dels procediments administratius. L’article 9 reprèn a partir de l’1 de juny de 2020 el còmput dels terminis administratius que quedaren suspesos amb l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i que no s’haguessin reprès abans. Aquesta és una mesura que aplica a qualsevol termini administratiu.

En l’àmbit del Servei de Recursos Humans, volem fer esment que, amb efectes del dia 1 de juny de 2020 es reprenen o reinicien el còmput dels terminis que hagin estat suspesos en els procediments selectius d’accés de personal d’administració i serveis de la UIB.

L'Oficina d’Assistència en Matèria de Registre dona suport a l’usuari facilitant la infraestructura i el suport tècnic per accedir al procediment electrònic de proves selectives, torn lliure. Més informació d'horaris i ubicació.

Accés a la sol·licitud electrònica de reclamació o esmena de les llistes provisionals del procediment selectiu d'accés pel torn lliure

Per a més informació podeu consultar la descripció del procediment de les proves selectives d'accés per a l'ingrés a diferents cossos, escales i especialitats de la UIB, torn lliure al catàleg de procediments.

Convocatòria torn lliure (BOIB núm. 39, de 26/03/2019)

Convocatòria torn lliure (BOIB núm. 19, de 12/02/2019)

Convocatòria torn lliure (BOIB núm. 150, de 29/11/2018)

Convocatòria torn lliure (BOIB núm. 148, de 27/11/2018)

Convocatòria per cobrir una plaça d'interventor (BOIB núm. 145, de 20/11/2018)