Convocat˛ries Personal d'Administraciˇ i Serveis funcionari

Convocatòries torn lliure

L'Oficina d’Assistència en Matèria de Registre dona suport a l’usuari facilitant la infraestructura i el suport tècnic per accedir al procediment electrònic de proves selectives, torn lliure. Més informació d'horaris i ubicació.

Accés a la sol·licitud electrònica de reclamació o esmena de les llistes provisionals del procediment selectiu d'accés pel torn lliure

Per a més informació podeu consultar la descripció del procediment de les proves selectives d'accés per a l'ingrés a diferents cossos, escales i especialitats de la UIB, torn lliure al catàleg de procediments.

Convocatòria torn lliure (BOIB núm. 63, de 15/05/2021)