Escoltar

Relació provisional de puntuacions de la fase de concurs. C1 Tècnic especialistes altres perfils. (BOIB núm. 148, de 27/11/2018)