Escoltar

Relació provisional d'aspirants que han superat la fase d'oposició. C2 auxiliars de biblioteca (BOIB núm. 19, de de 12/02/2019)