Escoltar

Notes provisionals de la primera prova del primer exercici. Subgrup C2. Oficial de laboratori. Convocat˛ria torn lliure (BOIB n˙m. 39, de 26/03/2019)