Escoltar

Notes definitives del 2n exercici. C1 Tècnic de suport a l'administració (BOIB núm. 39, de 26/03/2019).Notes definitives del 2n exercici i canvi de data del 3r exercici. C2 auxiliars de serveis. (BOIB núm. 19, de 12/02/2019)