Convocatòria concurs d'accés a places dels cossos docents universitaris publicada al BOE núm. 255, de 25 d'octubre de 2021. Concurs número 32/2021 CU Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial (Codi 304257). Llistes provisionals d'admesos i exclosos