Convocatòria concurs d'accés a places dels cossos docents universitaris. Convocatòria publicada al BOE núm. 161, de 8 de juny de 2020. Llista definitives d'admesos i exclosos 18/2020 CU Física de la Terra (Codi 102262)