Convocatòria concurs d'accés a places dels cossos docents universitaris. Convocatòria publicada al BOE núm. 53, de 2 de març de 2020. Llistes definitves d'admesos i exclosos 13/2020 TU Física de la Terra (codi 102261)