Escoltar

Aspirants que han superat el procés selectiu de les convocatòries de torn lliure: A2 TIC, A1 assesor lingüístic, A1 enginyer superior, A2 suport administració i A2 cientificotècnic