FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XVIII
Núm. 209
Divendres, 18 d'octubre de 2002
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
SUMARI
 

I. DISPOSICIONS GENERALS

5857. Consell de Govern. Modificaciˇ de plantilla dels departaments de la UIB

5858. Consell de Govern. Implementaciˇ de nous plans d'estudis oficials

5859. Consell Executiu. Necessitats de tutorització dels alumnes a efectes dels programes de Cooperació Educativa, programa Leonardo, accions de tutorització dels nous alumnes o altres tipus de programes
5860. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats per la Junta de Govern del dia 29 de març de 1999
5861. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats per la Junta de Govern del dia 20 de febrer de 2002
5862. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats per la Junta de Govern del dia 21 de març de 2002
5863. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats per la Junta de Govern del dia 21 de març de 2002
5864. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats per la Junta de Govern del dia 8 de maig de 2002
5865. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats per la Junta de Govern del dia 8 de maig de 2002
5866. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2002
5867. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2002
5868. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2002
5869. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2002
 

II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS

5870. Rectorat. Adscripció provisional al Servei de Biblioteca i Documentació
5871. Rectorat. Nomenament de la responsable de l'Oficina d'Informació de la UIB
5872. Rectorat. Atribució de funcions temporals a la Gerència
5873. Rectorat. Cessament del subdirector del Departament de Ciències de l'Educació
5874. Rectorat. Cessament de la secretària del Departament de Ciències de l'Educació
5875. Rectorat. Nomenament del director en funcions del Departament de Ciències de l'Educació
5876. Rectorat. Contractació de professors associats en desenvolupament de l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre
5877. Rectorat. Nomenament de funcionària interina de l'escala auxiliar administrativa per ocupar un lloc de treball al Rectorat, codi 882
5878. Rectorat. Nomenament de funcionària interina de l'escala auxiliar administrativa per ocupar un lloc de treball al Rectorat, codi 922
5879. Rectorat. Nomenament de funcionari interí de l'escala administrativa per ocupar el lloc de treball d'administrador de centre de l'Extensió universitària de Menorca, codi 2080
5880. Rectorat. Nomenament de funcionària interina de l'escala administrativa per ocupar el lloc de treball d'administradora de centre de l'Extensió universitària d'Eivissa i Formentera, codi 2090
5881. Rectorat. Nomenament de col·laborador del Departament de Dret Públic
5882. Rectorat. Cessament del director de l'Institut de Ciències de l'Educació
5883. Rectorat. Cessament de la secretària de l'Institut de Ciències de l'Educació
5884. Rectorat. Nomenament del subdirector de l'Escola Politècnica Superior
5885. Rectorat. Nomenament del director en funcions de l'Institut de Ciències de l'Educació
5886. Rectorat. Contractació d'un professor associat en desenvolupament de l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre
5887. Rectorat. Contractació d'una professora associada en desenvolupament de l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre
5888. Rectorat. Cessament del subdirector del Departament de Biologia
5889. Rectorat. Nomenament del subdirector del Departament de Biologia
 

III. ALTRES DISPOSICIONS

5890. Rectorat. Renovació de comissió de serveis

5891. Rectorat. Concessió d'una llicència per any sabàtic
5892. Rectorat. Concessió d'una llicència per any sabàtic
5893. Rectorat. Concessió d'una comissió de serveis