logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13734. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de novembre de 2020 per la qual es fa pública l’elecció de dos membres de la Comissió Econòmica.

Per acord del Consell de Govern del dia d'avui i en virtut del que preveu l’article 152 dels Estatuts de la Universitat, nomèn els senyors José María Carretero Gómez i Miquel Jesús Roca Adrover membres de la Comissió Econòmica, en representació dels professors i en substitució dels senyors Andreu Sansó Rosselló i Pere M. Deyà Serra).

Per tant, els membres de la Comissió Econòmica als quals fa referència l'article 152 dels Estatuts són:

  1. El Rector o el vicerector que delegui, que la presideix.
  2. La Gerent: Antònia Fullana Puigserver.
  3. Cinc membres del Consell de Govern, elegits per aquest:
    1. Tres professors: Àngels Esteller Cano, José María Carretero Gómez i Miquel Jesús Roca Adrover.
    2. Un estudiant: Pedro Martínez Dopico.
    3. Un PAS: Josep Antoni Frau Coll.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet