logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 505 - Any  XXXVIDivendres, 20 de novembre de 2020

I. DISPOSICIONS GENERALS

II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS

II.B. OPOSICIONS I CONCURSOS

III. ALTRES DISPOSICIONS