logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13714. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de novembre de 2020 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 29 de setembre de 2020.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2020, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3997

 

Foot Print Consulting, SL (TrueWorld.org)

 

 

Jordi Llabrés i Xavier Varona (vicerectors, respectivament, d’Innovació i Relacions Institucionals i de Títols i Tecnologia)

 

 

Desenvolupar programes de col·laboració i d’estudis conjunts i l’intercanvi

 

 

15/9/2020

 

22/10/2020

 

Mínim de quatre anys, període renovable automàtica-ment