logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13713. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de novembre de 2020 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2020.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2020, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3964

 

Escola de Direcció Hotelera i de Turisme de la Universitat Politècnica de Hong Kong

 

Enrique García (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

 

Establir un programa d’intercanvi d’alumnes

 

 

 

23/6/2020

 

27/10/2020

 

26/10/2025

 

 

3975

 

Ajuntament de Marratxí

 

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

Establir el marc de la col·laboració entre l’Ajuntament de Marratxí i la Universitat de les Illes Balears en la coordinació de l’experiència artisticoeducativa del taller «Reconstruir ciutat: la mirada escultòrica al lloc que habitam. Escultura/maqueta ceràmica del barri Nou Llevant - Soledat Sud»

 

­–

 

30/6/2020

 

15/9/2020

 

Durant el període d’execució i les possibles pròrrogues del projecte de recerca EDU2017-84750-R/MCI/AEI/FEDER, UE