logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13712. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de novembre de 2020 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 20 de febrer de 2020.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2020, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3841

 

Mater Fundació

 

 

Enrique García (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

 

Realització d’un estudi sobre la implementació del model d’atenció primerenca centrat en les famílies

 

 

17/12/2019

 

28/10/2020

 

Quatre anys, prorrogable per un termini no superior a quatre anys

 

 

3879

 

Universitat de Bolonya

 

 

Enrique García (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

Intercanvi d’estudiants

 

 

­–

 

14/1/2020

 

20/10/2020

 

Cinc anys, renovable