logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13711. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de novembre de 2020 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 20 de febrer de 2020.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2020, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3878

 

Universitat de Bolonya

 

 

Enrique García (vicerector d’Investigació i Internacionalització)

 

 

Desenvolupament de programes d’estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació

 

14/1/2020

 

20/10/2020

 

Cinc anys