logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13710. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de novembre de 2020 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2019.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2019, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3861

 

Associació ASOMET

 

 

Enrique García (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

 

Desenvolupament d’estudis conjunts, i l’intercanvi i la cooperació en el camp de l’observació meteorològica, en el marc del projecte d’investigació VENOM («Variabilidad espacial del nivel del mar en el Mediterráneo Occidental», PGC2018-099285-B-C21)

 

 

3/12/2019

 

15/10/2020

 

31/12/2021, prorrogable fins a quatre anys addicionals