logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13709. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de novembre de 2020 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2019.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2019, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3847

 

Sampol Ingeniería y Obras, SA

 

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

Desenvolupar programes d’estudis conjunts, i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, innovació i investigació

 

15/10/2019

 

28/10/2020

 

Quatre anys, renovable automàtica-ment